HUAWEI NE40E-X1-M4¶

Vendor

HUAWEI

Model

NE40E-X1-M4

Start of Sale

N/A

End of Sale

N/A

End of Support

N/A

End of Ext. Support

N/A

SNMP SysObjectId

1.3.6.1.4.1.2011.2.62.14