huawei_ndp check

Todo

Describe huawei_ndp check

Requirements